St Nikolai Kilisesi

Felaket

New member
St Nikolai Kilisesi

St Nikolai kilisesi, gotik mimarisiyle büyülerken 147 metrelik yüksekliğiyle Hamburg’un 2. en yüksek yapısı olma özelliğine haiz. 2. Dünya Savaşı esnasında görmüş olduğu zarar yüzüden bir tek çanı kalan fakat onarılmayan bir kule, şimdilerde yalnız kule görevini üstüne alıyor. İlk gördüğümüzde acaba onarımda mı diye düşündürtmüştü. 1874 senesinde hizmete açılmış. İçindeki zillerle birçok dinleti veriliyormuş.