Novartis, İtalya’nın gelecekteki sağlık hizmetlerini iyileştirmeye kararlıdır

Leila

Global Mod
Global Mod
Novartis’in desteklediği “Gelecek sağlık” başlıklı bir anketin de gösterdiği gibi, önümüzdeki yıllarda sağlığın kalitesine ilişkin şüphe ve belirsizliklerin gölgesinde kalan bir sosyal bağlam olan şirket, sağlık sektörünün geleceğine yatırım yapma ihtiyacını ve aciliyetini bizzat görmüştür. İtalya’da sağlık ve ülkenin ilerlemesi üzerine, ülkedeki bilimsel yenilik kapasitesini artırmak için 2025 yılına kadar 350 milyon avro yatırım yapıyoruz. Ulusal Gençlik Konseyi ile imzalanan Mutabakat Zaptı sayesinde önümüzdeki yıllarda sağlığın geleceğini belirleyecek genç nesillerin vizyonunu ve ihtiyaçlarını belirleyecek bir yol.