Covid İtalya, Iss: 80’lerin üzerinde daha yüksek insidans oranı

Leila

Global Mod
Global Mod
Sars-Cov-2 ile daha az enfekte, ancak yaşlılar arasında daha fazla enfeksiyon var. Covid-19’un 7 günlük insidans oranı aslında tüm yaş gruplarında düşüyor. Bununla birlikte, en yüksek rakam, her 100.000 kişi için 63 vaka ile 80 yaş üstü grupta kaydedilmiştir. Yüksek Sağlık Enstitüsü’nün (ISS) çevrimiçi yayınlanan Covid-19 sürveyansına ilişkin genişletilmiş raporunun güncellemesinde okuduklarımız budur.

Genel olarak, 27 Şubat ile 5 Mart arasındaki dönemdeki ISS akış verileri, 100.000’de 48 olan bir önceki haftaya (20 Şubat/26 Mart) kıyasla azalan bir insidans (100.000 kişi başına 38) göstermektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından toplanan toplu verilerin araştırdığı en son dönemde bile insidans biraz azalmaktadır (3 Mart/9 Mart döneminde 41 – 24 Şubat/2 Mart döneminde 45). En düşük değer 100.000’de 15 vaka ile 0-9 yaş grubunda kaydediliyor.

Geçen hafta rapor edilen kişilerin medyan tanı yaşı (54 yaş), bir önceki haftaya (55 yaş) göre biraz azaldı. Sağlık çalışanları arasında nüfusun geri kalanına göre vaka yüzdesi bir önceki haftaya göre sabit kaldı (%4,2).