Mennini (UniRm): “Değişiklik olmadan, kronik böbrek hastalığı maliyetlerinin +%11’i”

Leila

Global Mod
Global Mod
Kronik böbrek hastalığının epidemiyolojik ve sosyo-ekonomik etkisi “erken teşhis ve etkili tedavilere erken erişim olmadığında, 2021’den 2026’ya kadar İtalya için %10,8 oranında artacaktır. Ülkemizin erken teşhisi teşvik etmeyi amaçlayan politikalara ve hedeflenen müdahalelere ihtiyacı vardır.” Profesör Francesco Saverio Mennini, bir yandan vatandaşların klinik yükünü azaltmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek ve diğer yandan ‘maliyet etkisini’ azaltmak için böbrek hastalığının ilerlemesini yavaşlatmada. Roma Üniversitesi Mikroekonomi ve Sağlık Ekonomisi Doktorası Tor Vergata, İtalyan Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Derneği (Sihta) Başkanı, İtalya dahil 11 ülke üzerinde yapılan INSIDE CKD çalışmasının sonuçlarını yorumluyor.